Monday, July 18, 2011

100 FACES OF NOYNOY: My First ExhibitWhat: 100 Faces of Noynoy Exhibit
When: July 19 to 22
Where: FC Gallery College of Fine Arts, UP Diliman
---------------------

Alay Sining Diliman's  exhibit featuring 100 works depicting the many faces of Noynoy. 


If you have time, please check all the paintings, illustrations, comic strips, songs, stories, poetry, photographs, short plays, other visuals, etc. in the exhibit. 


Also, please checkout and take a picture of my work... =)DILAW

by Jamie Meneses

Masayang kulay ang dilaw
Matingkad, Mabuhay
Tinaling dilaw na pag-asa ni Noynoy
Mayroon parin kayang buhay?


Buhay ay ibinuwis ng kanyang ama
Laban sa ating mithing demokrasya
Ina'y tumayo't lumaban sa EDSA
Kalat na baya'y pinagkaisa


Tuwid na daan daw ay aabutin nya
Tila nanahimik kaparis ng wangwang sa kalsada
Anong tamis ng mga salita
kung ito'y wala naman sa gawa?


Ramdam daw nya ang ating sakit
Bawat sigaw, bawat hinagpis
Bawat isa ay diringgin 
Parang pangakong kakabit sa singsing


Galit sa pamalaang bulag at bingi
Ngayon, tayo kaya ay naririnig?
Namumunhi sa pamumunong manhid
Ngayon, daing parin tayo ng daingKailan kaya mararamdaman
katiting na gaan sa krus na pinapasan
Sabay dapat nating papasanin
Bakit ako lang ang may krus? Aking napansin

Umpisa palang ay nagsakripisyo na
Nanindigan sa presinto,
Pumila ng oras, at tiniis ang uhaw
Upang pangulong Noynoy ay iboto

Nasayang ba ang aking boto
Sa pangulong halip na tuwid na daan
ay tila mahal na daan na naman
ang tinatapakan ko?

Ang dilaw ba ay kulay na lamang 
at hindi simbolo para sa kanya?
Hindi na ba ito kulay ng pag-asa, 
suporta, at demokraysa?

Nasaan na ba ang sinambit na 
pagbabagong pangako nya? 
Tutarin pa kaya ito at bibigyan 
ng dilaw na sinag ang ating republika?

Ang dilaw ba na ito ay maninilaw 
at magiging mantsa nalang ng alaala
O ito ba ay mangingitim hanggang 
sa maging kalawang na?

Love, now and always,
Mia        

No comments:

Post a Comment